Nordlys over Vesterålen. Foto.

Velkommen til Krisesenteret Vesterålen

Er du utsatt for vold i nære relasjoner, er vi her for å hjelpe deg.

Vi på krisesenteret har lang erfaring med å ta i mot mennesker i krise. Du trenger ikke å avtale time. Vi har ingen vente tid, du kan når som helst ringe til oss.

Du kan velge å være anonym når du ringer oss for å få informasjon og veiledning.

Vi arbeider for at denne hjemmesiden skal bidra med den informasjon du trenger. Målet vårt er å gi trygghet til deg som utsettes for vold i nære relasjoner slik at du finner motet til å kontakte oss. Der finnes alltid en utvei for å få et bedre liv fritt for vold, uansett din nasjonalitet, kjønn eller alder. Du kan også klikke deg inn på nettportalen Dinutvei.no som er en nasjonalveiviser til informasjon og med oversikt over hjelpetilbud for deg som er utsatt for vold og overgrep http://dinutvei.no

Oversikt over krisesentre i Norge finner du her.

Du er ikke alene! Du bestemmer veien videre og vi kan gå veien sammen med deg.

Legal rights and help for those who are subjected to criminal acts in Norway

forside brosjyre. foto. Om hva man har krav på og hvor man kan henvende seg for å få hjelp Brosjyre, Krisesentersekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning, 2013 Brosjyrene er gratis Brosjyren kan bestilles på følgende språk:         Samisk       

Phone:

76 12 23 30