Våre tjenester

Krisesenteret Vesterålen tilbyr tjenester til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for fysisk og psykisk vold i nære relasjoner

Solnedgang. Foto.

  • Krisesenteret drives av ansatte med faglig kunnskap og lang erfaring i å ta i mot personer som er utsatt for vold.
  • Krisesenteret er ikke en behandlingsinstitusjon, men et lavterskeltilbud der alle våre tjenester er gratis.
  • Vi erstatter ikke tjenester fra det offentlige tjenesteapparat, men kommer i tillegg til det.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss når du måtte ønske det.

Krisesenteret Vesterålen har som formål

  • Å tilby deg og eventuelt dine barn beskyttelse, støtte og praktisk hjelp i en vanskelig livssituasjon.
  • Å være på et trygt sted der du kan fortelle din historie, bli tatt på alvor og møte forståelse og varme.
  • Å med ditt samtykke, hjelpe deg å ta kontakt med offentlig tjenesteapparat som politi, NAV, advokat, lege, og andre du måtte ha behov for å få kontakt med.
  • Å gi deg tid til å få kontrollen over eget liv slik at du kan ta avgjørelser som vil bidra til et liv fritt for vold.