Brosjyrer

Vold i nære relasjoner kan være et tema som er vanskelig for tjenester som NAV, barnevernet, helsesøstre, barnehage og skole osv. å ta opp i samtaler med den utsatte. Det kan være usikkerhet på hvordan vi skal gjennomføre en samtale eller spørre om vold. Man er redde for å tråkke over andres grenser og at man skal skade relasjonen man har til barna eller foreldrene. De fleste mangler kunnskap om sammenhengen mellom vold og fysiske eller psykiske plager. Krisesentersekretariatet har utarbeidet en rekke brosjyrer som kan gi mer kunnskap, og du kan lese de ved å følge linkene under.

Vold mot eldre

forside brosjyre. foto.Vold mot eldre. Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2013
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: 

Brosjyren er gratis.

Ekte kjærlighet er fri for vold - plakat

Om krisesentrenes tilbud ved hjelp av bilder tatt på krisesenter og lite tekst
Gratis for medlemmer av Krisesentersekretariatet
Pris 50 stk. plakater: kr. 1000,-
Plakaten kan bestilles på følgende språk: 

Ekte kjærlighet er fri for vold - plakat

Alle barn er alles ansvar

forside brosjyre. foto.Om krisesentrenes tilbud til alle som jobber med barn.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2013.
Brosjyren er gratis.
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: 

Vold mot kvinner med funksjonshemning og deres barn

forside brosjyre. foto.Om krisesentrenes tilbud til kvinner med funksjonshemning og deres barn
Brosjyre, Krisesentersekretariatet og Nettverk for kvinner med funksjonshemning, 2002
Brosjyren er gratis
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: 

Ekte kjærlighet er fri for vold

Om krisesentrenes tilbud ved hjelp av bilder og lite tekst
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2010
Gratis for medlemmer av Krisesentersekretariatet
Pris 20 stk. brosjyrer: kr. 800,-
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: 

Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge

Forside brosjyre. foto.

Om hva man har krav på og hvor man kan henvende seg for å få hjelp.

Brosjyre, Krisesentersekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning, 2013

Brosjyrene er gratis

Brosjyren kan bestilles på følgende språk:

            samisk     

Veiviser til assistanse

Om ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2007

Brosjyren er gratis

Brosjyren kan bestilles på følgende språk: 

 og              samisk       
ftp://cpanel44.proisp.no//public_html/pdf

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten?

Om vold mot unge jenter - rettet mot ungdom fra 12-18 år
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2002
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: 

Bestilling av matriell mailes til: post@krisesenter.com