Det trygge huset.

Det er laget en film som handler om det å være barn eller ungdom på et krisesenter. Denne kan gi dine barn informasjon om hvordan det er å bo på et krisesenter.

Denne finnes på følgende språk:
Norsk, Engelsk, samisk og Arabisk.

Følg linken under:

Norsk:

Arabisk:

Engelsk:

Samisk:

Filmsnutt med engelsk tekst:
http://https://www.youtube.com/watch?v=LLeJg6GHzYM&feature=youtu.be