Hjelp oss å bli bedre

Nordlys. Foto.Det er viktig for oss at dere som har mottatt våre tjenester har mulighet til å medvirke til at tilbudet blir bedre. Vi ber derfor dere som har mottatt våre tjenester om å gi oss en tilbakemelding på skjemaet eller eventuelt bare i kommentar feltet. Skjemaet inneholder noen spørsmål som vil gi oss svar på hvilke erfaringer dere har gjort dere, fra den første kontakt med krisesenteret, dagtilbud, under oppholdet, reetablering og eventuelt tjenester mottatt etter oppholdet. Er det noe vi kan gjøre bedre, eventuelt noe som er bra som vi bør gjøre mer av?

Tilbakemeldingen du sender til oss vil være anonym og behandles konfidensielt. Vi vil ikke kunne se hvem som har sendt skjemaet til oss.