Minoritetsbakgrunn

Vold i nære relasjoner

Løvetannhjerte

Har du minoritetsbakgrunn og er utsatt for vold i nære relasjoner kan du ta kontakt med oss.
Vi kan sammen med deg finne løsninger knyttet til din situasjon. 
Trenger du tolk ordner vi dette.

Hindrer voldsutøver deg i å:

  • Få papirer på lovlig opphold i Norge
  • Bli registrert i folkeregisteret
  • Å delta på norskkurs, deltakelse i introduksjonsprogrammet
  • Få tilgang til helsetjenester
  • Få eget bankkort, voldsutøver styrer dine penger
  • Delta i arbeidslivet
  • Få informasjon om rettigheter og tjenestetilbud
  • Ha et sosialt liv, sammen med andre enn overgriper
  • Søke permanent oppholdstillatelse, etter tre år

Ikke bare fysisk mishandling

Vold er så mye mer enn det å bli fysisk mishandlet. Hvis du opplever sterk kontroll av personlig frihet er det også vold. Mange personer som har brukt tjenestene til krisesenteret beskriver den psykiske volden som den verste.

Personer med minoritetsbakgrunn er en sårbar gruppe når det gjelder vold og overgrep. Mange personer kommer til Norge med håp og drømmer om et bedre liv for seg og sin familie. Noen gifter seg med norske menn eller kvinner, andre kommer som flyktninger til Norge. Kvinner med minoritetsbakgrunn er ofte spesielt sårbare da voldsutøver ofte utfører en sterk kontroll og isolasjon av kvinnen. Terskelen for å bryte ut er høy, ofte med bakgrunn i tradisjoner. Mange opplever at støtte fra familien i hjemlandet eller i Norge uteblir ved et samlivsbrudd, slik at de blir stående alene i et fremmed land. Mange har også stor frykt for å bli sendt tilbake til hjemlandet.

Er du utsatt for vold i nære relasjoner og er i Norge på grunnlag av familiegjenforening, og er redd for å miste oppholdstillatelsen, har du krav på å søke om oppholdstillatelse på nytt grunnlag. Ved å følge linken under finner du mer informasjon om dette på UDI sine sider som er oversatt til flere språk. www.udi.no/vold

Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge

Om hva man har krav på og hvor man kan henvende seg for å få hjelp
Brosjyre, Krisesentersekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning, 2013
Brosjyrene er gratis

Brosjyren kan bestilles på følgende språk:
      samisk