Lavterskeltilbud

Tavle med teksten velkommen. Foto.

Krisesenteret Vesterålen er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Derfor trenger du ikke henvisning fra noen andre tjenester for å ta kontakt med oss. Alle våre tjenester er gratis og du kan ta kontakt med oss for å snakke om din situasjon når det måtte passe for deg.
Vi har beredskap på telefon hele døgnet året i gjennom, der du kan få snakke med en av våre medarbeidere og eventuelt avtale videre kontakt med krisesenteret. Vi er behjelpelig med et midlertidig botilbud om det skulle være behov for det. Botilbudet for kvinner og menn er adskilt, og tilrettelagt for funksjonshemmede.