Samarbeidskommuner

Seks kommuner i Vesterålen har signert samarbeidsavtale om et felles krisesentertilbud levert av Krisesenteret Vesterålen, der Sortland er vertskommune. I tillegg leverer vi tjenesten til fire kommuner i Lofoten.