Trenger du vår beskyttelse

soverom-min

Vi kan tilby i et midlertidig botilbud her, og det koster ingen ting å bo hos oss. Beboere har egne rom, men deler felles rom som kjøkken, stue og bad.
Botilbudet til kvinner og menn er fysisk adskilt.

Beboere hos oss kjøper og lager sin egen mat. Har du ikke egne penger til mat og annet nødvendig ved ankomst til senteret, hjelper krisesenteret til med det til du har fått søkt NAV om livsopphold. Senteret arrangerer felles middager i høytider som jul, påske og ved spesielle anledninger som for eksempel bursdager. Beboere gis anledning til å følge sine tradisjoner.
Alle beboere hos oss må følge våre husregler for sikkerhet og renhold. Beboere må så fremst de helsemessig er i stand til det rengjøre sitt eget rom og hjelpe til med renhold ellers i huset.

 

Huset vårt

lys-2-minVi har et hus på cirka 430 m2 bruksareal, og som inneholder tre boenheter. Disse boenheter er adskilte å disponeres utfra beboernes behov, som krisesenter for kvinner, menn og en overgangsbolig. To av disse boenhetene er enda under utbedring, men vi håper å ferdigstille dem i løpet av året 2016. I tillegg håper vi å få på plass en overgangsbolig i Lofoten i løpet av året 2016. Krisesenteret er tilrettelagt med sikkerhetsutstyr og vi har utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for å trygge voksne beboere, barn og ansatte.

Krisesenteret er tilrettelagt slik at kvinner, menn, barn og eldre mennesker med en funksjonshemming kan bo hos oss og gis et samtaletilbud.

 

Utearealet

Vi har en stor eiendom som er tilrettelagt for uteaktiviteter,  i tillegg til sittegrupper og lekeplass for barn.