Barn og ungdom på senteret

FNs barnekonvensjon artikkel 19

bamse-i-stol-min

FNs barnekonvensjon artikkel 19 som er integrert som en del av norsk lov har fastslått at det er en barnerettighet å få beskyttelse fra alle former for fysisk og psykisk vold (http://www.regjeringen.no).

"volden i familien skader barns fundamentale opplevelse av trygghet.
Trygghet er grunnmuren for vekst og utvikling" (ATV)

Det har bodd barn med sin forelder på krisesenteret så lenge senteret har eksistert. Det er først i den senere tid at barn regnes som en egen beboer, og ikke bare som noen som fulgte med. Nyere forskning har gitt oss fagkunnskap om konsekvenser for barn som lever med vold. Det har bidratt til at vi på krisesenteret har fått et sterkere barnefokus og må ta barn på alvor som en beboer med rettigheter. Dette innebærer at vi snakker sammen med foreldre og barn om hvordan det er å bo her hos oss, og hva som skal skje videre. Barna velger selv om de vil fortelle om det de har opplevd. Det er viktig at barn får tid til å sette egne ord på det de har opplevd, og at vi voksne tåler å høre det. Vi legger til rette for rutiner og aktiviteter som er med på å gjøre barn trygge på oss. Tillit til oss voksne skapes etter hvert i oppholdet, og vi ser at barna blir tillitsfulle etter hvert som de blir kjent med oss.

Krisesenteret er et akutt tiltak for foreldre og barn som opplever vold i nære relasjoner, og ikke en optimal oppvekst arena. Vi jobber for at beboertiden hos oss skal bli kortest mulig og at oppholdet skal være best mulig tilrettelagt for barn. Vi samarbeider med barnehage og skole for å tilrettelegge på best mulig måte, så fremst det går ut fra sikkerhetsmessige hensyn. Du kan lese mer om hva vi tilbyr barn under siden "hva kan vi bidra med, under våre tjenester". Mange av dem som kommer til oss har tenkt på og vurdert at det kan være vanskelig for deres barn å bli tatt ut av sitt vante miljø og dra til krisesenteret, og at de ikke ønsker å utsette sine barn for det. Du som forelder skal vite at vi vet at du ønsket å skape et trygt hjem for dine barn sammen med din partner. Du kunne ikke på forhånd vite om de krenkelser som du og dine barn skulle bli utsatt for. Livet blir ikke alltid slik vi ønsker, det viktige er hva du som forelder gjør med situasjonen du og dine barn er i nu. Det er alltid en utvei bort fra et liv i vold. Barn får med seg mer enn du tror. De kjenner og føler på det som skjer i hjemmet og på den vonde stemningen selv om de ikke sier så mye. Barn vil at det vonde skal ta slutt, og vi har fokus på at barna skal bli sett og hørt når de kommer til senteret. Vi på krisesenteret vil ta godt vare på deg og dine barn når du kommer.

Alle barn er alles ansvar

forside brosjyre. foto. Om krisesentrenes tilbud til alle som jobber med barn, ved å klikke på bildet av brosjyren til venstre kan du lese mer.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2013
Brosjyren kan bestilles på følgende språk:
Brosjyren er gratis

Til barn og unge

Lekerom. Foto.

"Bosse" og "ormen Lange" venter på en lesestund sammen med barna.

Hvis du er barn eller ung og er inne på denne siden å leser fordi du opplever omsorgssvikt, overgrep eller vold hjemme. Så kan du ta kontakt hele døgnet på vår telefon 76 12 23 30, og vi vil hjelpe deg videre i systemet, slik at du får hjelpen du trenger. Husk at det alltid er bra å få snakke med noen om det vanskelige. Du kan også ta kontakt med helsesøster på skolen, sosial lærer eller andre voksne du stoler på.

Du kan selv kontakte Vesterålen Barnevern på telefon 76 10 81 00 eller på barnevern@vestbv.no, i tidsrommet fredag fra kl. 15.30 til søndag kl.09.00 kan du ringe 979 93 800. Hvis du synes det er skummelt så kan du få noen til å gjøre det i lag med deg. Alle instansene som vi har nevnt her kan hjelpe deg. Du kan også søke på http://barnevernvakten.no/ og finne telefon nummeret til barnevernet i kommunen der du bor. Mange synes barnevernet er skummelt, fordi de hører om barn som blir tatt fra sine foreldre. Da skal du vite at barnevernet har den løsningen som siste utvei å prøver først alt annet, slik at du skal få det bedre. De kan sette inn ulike hjelpetiltak i hjemmet ditt for å gi deg og dine foreldre støtte slik at du skal få det bedre. Les mer om dette http://ung.no/barnevern.

Hvis du synes det er vanskelig å snakke om det vanskelige med noen ansikt til ansikt, kan du gratis og anonymt ta kontakt med Alarmtelefon 116 111 for barn og unge. Du kan finne mer informasjon om alarmtelefonen og mye annet på http://ung.no

Du kan også snakke gratis og anonymt med http://korspahalsen.no på chatten deres. Ringe dem på telefon 800 33 321, eller sende dem e-post. Hos Kors på halsen finner du frivillige personer i Røde Kors som lytter til det du har å fortelle, og hjelper deg om du vil.